Tiêu điểm
xxxteen.net | tiny | arab |osoalex.com | asian sex | shemale xxx | sexz.mobi | hd sex | xxxfakesex.net | porno francaise | brazzers | xhamster

Hội Sinh Viên

    Ngày đăng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

1. Tập hợp, đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.
2. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.
3. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia phản biện, đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.
4. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

(Trích “Điều lệ của Hội sinh viên Việt Nam” phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV
ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

 

Does one really know what to incorporate with your On line Editor curriculum vitae? See tons of Over the internet Editor cv illustrations to discover one of the best structure, verbs, and typefaces to utilize .

We spent sometime today going through our archive and curated for you examine it here the list below.